info@apsb.ir

916-508-8772 (98+)

61-3293-1199 (98+)

زمینه های نشر

از تمامی پدیدآوران آثار دعوت می گردد تا آثار پیشنهادی خود را به یکی از زبان های فارسی، انگلیسی یا عربی در ارتباط با زمینه های فعالیت انتشارت ارسال نمایند:

زبان ها و گویش ها (مسائل جاری زبانی مرتبط با زبان ها و گویش ها)
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسی
معنی شناسی
گونه شناسی زبانی
زبان شناسی تاریخی
زبانشناسی تطبیقی
روان شناسي زبان
جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
زبان شناسی رايانه ای
زبانشناسی پیکره ای
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
سبک شناسی
آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان ها و گویش ها
دوزبانگی
شبکه های اجتماعی

ادبیات
ادبیات معاصر
ادبیات تطبیقی
شعر و نثر (داستانی و غیر داستانی)

ترجمه

زبان شناسی (مسائل جاری زبان شناسی نظری و کاربردی)
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسی
معني شناسي
روان شناسی زبان
جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
زبان شناسی رايانه ای
زبانشناسی پیکره ای
زبان شناسی تاریخی
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
زبانشناسی تطبیقی
سبک شناسی
آموزش، ارزیابی برنامه، برنامه ریزی
گونه شناسی زبانی
دوزبانگی

زبان شناسی دینی(مسائل جاری زبان شناسی قرآن، نهج البلاغه و …)

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp